Ochrana osobných údajov

bonusshop s.r.o. kladie veľký dôraz na ochranu vášho súkromia. Preto sa zaviazal chrániť vaše osobné údaje a postupuje v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane súkromných údajov a ďalších súvisiacich právnych predpisov. V tomto prehlásení sú uvedené všetky informácie a opatrenia ,ktoré používame na ochranu osobných údajov užívateľov našich stránok. Prístupom a užitím stránok spoločnosti bonusshops.r.o. vyjadrujete svoj súhlas s postupmi získavania a použitia informácií, popísanými v tomto prehlásení.

Získavanie informácií
Väčšinu stránok na bestbnus.sk môžete navštevovať bez nutnosti zadávať akékoľvek osobné údaje. Na niektorých našich stránkach Vás však môžeme požiadať o niektoré údaje, aby sme mohli poskytnúť ponúkanú službu, ktorú požadujete. Medzi takéto osobné údaje môžu patriť meno a priezvisko, email alebo telefón. Žiadnu z týchto informácií však nemusíte zadávať, ale bez nich nebude možne poskytnúť požadovanú službu.

Požitie informácií
Vaše údaje používame pre dodanie služieb, ktoré požadujete. Napríklad pre objednanie zľavy alebo pre elektronické zaslanie zaujímavých informácií.

Záväzok chrániť osobné údaje
bonusshop s.r.o.. sa zaväzuje zaistiť bezpečnosť vašich osobných údajov, ich neoprávnenému zhromažďovaniu alebo inému zneužívaniu. Samozrejme plne rešpektujeme všetky zákonné pravidlá upravujúce nakladanie s týmito informáciami.