Reklamačný protokol

Postup pri výmene alebo vrátení tovaru do 14 dní:

 1. Nepoužitý, kompletný tovar vložte do pôvodného obalu/krabice spolu s faktúrou (dôležité je číslo objednávky) a stručným sprievodným listom ho zašlite na adresu bonusshop s.r.o. Osenice 66, 507 23, Česká republika. Prosíme Vás, aby ste obal tovaru pri odosielaní priamo neprelepovali, aby sa neznehodnotil!  Zaslaný tovar nesmie byť odoslaný na dobierku, pretože nebude prevzatý!
 2. Na uvedenú adresu vyššie je možné podať aj stažnosti a podnety.

Podmienky pri výmene a vrátení tovaru:

 1. Kompletný tovar je nutné vrátiť do 14 dní od jeho prevzatia.
 2. Tovar nesmie byť používaný a musí byť schopný ďalšieho predaja.
 3. Tovar ani jeho obal nesmie byť znehodnotený.


Po prijatí a skontrolovaní tovaru, Vám bude zaslaný email s vyjadrením riešenia Vašej požiadavky. Vrátenie platby / výmena tovaru prebieha do 7 pracovných dní (zvyčajne aj skôr). V prípade momentálnej nedostupnosti požadovaného tovaru sa čakacia doba predlžuje, o čom je zákazník informovaný na email alebo na uvedené telefónne číslo.

Postup reklamácii:

 1. Reklamovaný tovar očistite.
 2. Tovar vhodne zabaľte, aby pri preprave nedošlo k ďalšiemu poškodeniu.
 3. Tovar spolu s faktúrou (dôležité je číslo objednávky) a reklamačným listom je potrebné zaslať na adresu: bonusshop s.r.o. Osenice 66, 507 23, Česká republika. Tovar nesmie byť odoslaný na dobierku, pretože nebude prevzatý!

Podmienky pri reklamácii:

 1. Záručná doba je 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Záručnú dobu nie je možné zamieňať za životnosť tovaru. Životnosť tovaru je daná spôsobom a intenzitou používania, pretože môže byť rozdielna ako záručná doba.
 2. Tovar na reklamáciu je potrebné zaslať hneď po zistení vady. 
 3. V prípade, že tovar sa nezhoduje s objednaným tovarom alebo vykazuje viditeľnú vadu, musí zákazník o tejto skutočnosti predávajúceho upozorniť do 3 pracovných dní od prevzatia tovaru emailom na info@bestbonus.sk alebo na telefónnom čísle 055/202 86 20 
 4. Vadou sa rozumie zmena vlastností tovaru, ktorá bola zapríčinená použitím nekvalitného materiálu, chybou pri výrobe alebo nevhodným konštrukčným riešením.
 5. Za vadu sa nepovažuje zmena, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nevhodnej alebo nedostatočnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálu, v dôsledku poškodenia alebo nesprávneho zásahu užívateľa alebo tretej osoby. 
 6. Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenou, ak je tovar kompletný a reklamácii nebránia obecné zásady hygieny.

Po prijatí a skontrolovaní tovaru, Vám bude zaslaný email s vyjadrením riešenia Vašej reklamácie. Reklamácia sa rieši bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie.